Wykształcenie

Wykształcenie

2020

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie pracy: Charakterystyka postaci w szkolnej edukacji polonistycznej (promotor: prof. dr hab. Zofia Budrewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN; promotor pomocniczy: dr Maria Sienko – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN; recenzenci: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Jolanta Nocoń – Uniwersytet Opolski)

2015-2019

Studia doktoranckie: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2010-2012

Podyplomowe Studia z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)

2001-2002

Studia fakultatywne licencjackie – kierunek: logopedia (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

1997-2002

Studia dzienne, magisterskie – kierunek: filologia polska, specjalność: nauczycielska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie). Praca magisterska: Elementy kontestacyjne i kontrkulturowe w twórczości Jacka Podsiadły (promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Burkot)

1993-1997

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Tarnowie