Literatura czy raczej przedmiot: "język polski" wciela się we mnie poza moją wolą
i podlega wszystkim perypetiom,
które mogą stać się udziałem mojego szkolnego bycia.

– Krystyna Koziołek, Czytanie z innym…