Szkolny słowniczek terminów teatralnych

Słowniczek terminów teatralnych przydatny na lekcjach, na których omawiane są utwory przeznaczone do wystawiania na scenie, przed szkolną inscenizacją lub wyprawą do teatru:

Afisz / Plakat: ogłoszenie, zapowiadające występ teatralny, rozklejane na tablicach lub na słupach.

Aktor: osoba, grająca jakąś rolę w teatrze, artysta tworzący postaci sceniczne.

Aktor komiczny: specjalizuje się w odtwarzaniu bohaterów w komediach lub postaci komicznych.

Antrakt: przerwa w spektaklu.

Budka suflera: pomieszczenie na przedzie sceny teatralnej, osłonięte przed widzami, przeznaczone dla osoby podpowiadającej tekst aktorom.

Charakteryzator: pracownik teatru, trudniący się zmienianiem wyglądu zewnętrznego człowieka (aktora) za pomocą odpowiednich środków (np. kosmetyków, ubioru).

Charakteryzatornia: pomieszczenie w teatrze, gdzie dokonuje się charakteryzacji.

Charakteryzacja: zmiana wyglądu aktora.

Choreograf: osoba tworząca układy taneczne w przedstawieniu.

Choreografia: układ kroków w tańcu na scenie.

Inspicjent: pracownik teatru czuwający nad przebiegiem przedstawienia od strony organizacyjno-technicznej.

Kostium: specjalnie projektowany przez scenografa strój aktorski, charakteryzujący graną przez aktora postać i będący istotnym elementem widowiska teatralnego.

Scena: część budowli teatralnej usytuowana wyżej od widowni i oddzielona od niej kurtyną, odpowiednio wyposażona pod względem technicznym, stanowi miejsce gry aktorów.

Scenograf: ktoś, kto projektuje dekoracje do przedstawienia teatralnego.

Scenografia: projekt oprawy plastycznej sztuki teatralnej.

Kulisy: ścianki dekoracyjne umieszczone po bokach sceny teatralnej.

Mim: aktor grający w widowisku pantomimicznym lub mimicznym.

Dekoracja: tło plastyczne sceny teatralnej, zespół elementów architektonicznych, malarskich lub plastycznych, które wyznaczają miejsce akcji inscenizowanego dramatu, czy przedstawienia.

Foyer: sala, inne obszerne pomieszczenie lub korytarz w budynku teatralnym, obok sali koncertowej, przeznaczone do tego, aby publiczność przebywała tam podczas przerw w spektaklu.

Lalka: figurka przedstawiająca jednego z bohaterów widowiska w teatrze animacji. Rodzaje lalek: 1)kukiełka: umieszczona na patyku lub długim kiju, 2)pacynka: zbudowana na bazie rękawicy. 3)marionetka: poruszana jest za pomocą krzyża, do przywiązane są sznurki drugim końcem umocowane na rękach i nogach lalki. 4)jawajka: zbudowana na bazie obręczy.

Pantomima: widowisko teatralne, w którym zdarzenia przekazywane są przez aktorów wyłącznie za pomocą ruchów ciała, gestów, mimiki.

Premiera: pierwsze przedstawienie utworu, dramatu, widowiska teatralnego.

Rekwizyt: przedmiot dekoracji scenicznej, dodatkowy drobiazg potrzebny przy wystawianiu sztuki, związany z jej akcją.

Sufler: osoba podpowiadająca w teatrze aktorom tekst roli w sposób niewidoczny dla widza (obecnie za kulisami, dawniej w budce suflera).

Teatr lalkowy: teatr, w którym na scenie występują lalki poruszane przez aktorów.

Teatr aktorski: teatr, w którym występują żywi aktorzy.Copyright © 2007-2017 M.Grzegórzek   Polonline!Pobierz Firefoksa!